Miễn phí giao dịch P2P cho thành viên VIDB Shares

Miễn phí giao dịch P2P cho thành viên VIDB Shares

Nhằm tối ưu lợi nhuận cho các khách hàng nắm giữ VIDB, cũng như chia sẻ lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của nền tảng VNDC Wallet, VNDC đã triển khai tính năng VIDB Shares với rất nhiều lợi ích cho người tham gia.

Để nâng cao hơn nữa quyền lợi cho thành viên VIDB Shares, bắt đầu từ hôm nay 01/10/2021, VNDC chính thức miễn phí giao dịch P2P cho thành viên VIDB Shares. Theo đó, từ nay, toàn bộ người tham gia VIDB Shares có thể tạo đơn hàng mua/bán trong tính năng giao dịch P2P, và khớp các lệnh mua/bán P2P mà không cần trả bất kì khoản phí giao dịch nào.

Để trở thành thành viên của VIDB Shares, người dùng cần stake (nạp) và duy trì tối thiểu 1,000 VIDB trong pool VIDB Shares. Chú ý: Khi đã stake (nạp) VIDB vào pool VIDB Shares, người dùng cần chờ tối thiểu 03 ngày từ lần nạp gần nhất nếu muốn unstake (rút) VIDB ra khỏi VIDB Shares.

Tìm hiểu thêm về VIDB Shares tại: Ra mắt VIDB Shares: Tối ưu lợi nhuận cho nhà đầu tư sở hữu VIDB.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.