LTD tăng trưởng 40 lần, xác lập All-time High

LTD tăng trưởng 40 lần, xác lập All-time High

Chỉ sau hơn 1 tháng mở bán thông qua VNDC Launchpad, LiveTrade Token đã tăng trưởng 40 lần, xác lập All-time High tại 2,971 VNDC.

Cụ thể, LiveTrade Token (LTD) đã được phân phối lần đầu vào ngày 25/06 thông qua nền tảng VNDC Launchpad với mức giá mở bán cố định là 1 LTD = 0.005 VIDB, tương đương 50 VNDC. Hôm nay 31/07, thị trường ghi nhận giá LTD đã chạm mức tăng trưởng hơn 40 lần, xác lập All-time High tại 2,971 VNDC. LiveTrade trở thành một trong những dự án thành công nhất khi được triển khai qua VNDC Launchpad. Với mô hình sản phẩm hữu ích cùng tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ, giá trị LiveTrade Token dự kiến còn tiếp tục tăng trong tương lai. 

Về LiveTrade và Token LTD

LiveTrade là công ty FinTech được thành lập vào năm 2019 tại Delaware, Mỹ, với mục tiêu trở thành giao điểm kết nối thị trường tài chính thế giới. LiveTrade chuyên cung cấp các giải pháp tài chính, tư vấn và đầu tư đột phá thông qua việc trở thành cầu nối giữa thế giới tài sản số và tài sản truyền thống, giúp người dùng phổ thông nhanh chóng tiếp cận công nghệ blockchain. 

LiveTrade Token (LTD) là token tiện ích sử dụng trong các sản phẩm và dịch vụ cốt lõi của LiveTrade. Các token LTD là đồng tiền cơ sở cho các giao dịch và chuyển đổi, tăng trưởng số lượng người dùng, sử dụng các tính năng cao cấp, đồng thời khuyến khích chia sẻ trong cộng đồng và tạo nên giá trị thông qua hệ thống trả thưởng hấp dẫn.

Các tính năng hiện tại có thể sử dụng với LTD trên VNDC Wallet:

  • Giao dịch On-chain, Off-chain: Gửi/nhận LTD với các địa chỉ khác trong và ngoài hệ thống.
  • Giao dịch P2P: Mua/bán LTD với người dùng khác theo mức giá người tạo đơn hàng tự đưa ra.
  • VNDC Farming: Nạp LTD vào Pool Farming để nhận thưởng.
  • VNDC Credit Line: Thế chấp LTD để vay ra VNDC với hạn mức 30%.
Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.