Lợi nhuận Staking tăng gấp 6 lần khi lưu trữ USDT và USDC trên VNDC Wallet

Lợi nhuận Staking tăng gấp 6 lần khi lưu trữ USDT và USDC trên VNDC Wallet

Từ 05/10/2020, VNDC công bố cập nhật chính sách Staking dành cho người dùng và đối tác khi lưu trữ USDT và USDC trên VNDC Wallet. Cụ thể, người dùng và đối tác sẽ nhận được lợi nhuận Staking Daily (trả lãi hàng ngày) với mức lãi suất lên tới 0.1%/ngày (tương đương 36.5% mỗi năm) trong vòng 48 ngày kể từ ngày thông báo. Như vậy, mức lãi suất dành cho USDT và USDC đã tăng gấp 6 lần mức lãi suất VNDC áp dụng trước đó đối với 2 tài sản này (0.0165%/ngày).

Hiện nay, giá mua vào của USDT và USDC được niêm yết trên VNDC Wallet lần lượt là 23 128 VNDC và 22 888 VNDC (giá được cập nhật cho tới thời điểm viết bài).

Chính sách gia tăng lợi nhuận Staking này được VNDC áp dụng song song với chương trình farming LUA token thông qua VNDC Wallet. Hiện nay, người dùng cũng có thể lưu trữ đồng LUA để hưởng lợi nhuận Staking lên tới 3% mỗi ngày trong tuần đầu tiên (05/10 – 11/10). 

Tìm hiểu thêm về LUA token tại đây

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.