Kích hoạt quá trình chuyển đổi VIDB sang ONUS từ 20h00 hôm nay

Kích hoạt quá trình chuyển đổi VIDB sang ONUS từ 20h00 hôm nay

Theo kế hoạch tái định vị sản phẩm, toàn bộ token VIDB sẽ được chuyển đổi thành token ONUS trên tất cả các nền tảng ví, sàn giao dịch hiện đang hỗ trợ token VIDB. 

Cụ thể, số lượng VIDB đang lưu thông trên VNDC Wallet sẽ được chuyển đổi thành ONUS theo tỉ lệ 1:1 (1 VIDB = 1 ONUS). 20h00 hôm nay, VNDC kích hoạt quá trình chuyển đổi VIDB sang ONUS trên nền tảng VNDC Wallet. Quá trình này sẽ hoàn toàn được thực hiện bởi đội ngũ kỹ thuật VNDC Wallet; người dùng không cần thực hiện thao tác nào. 

Để thực hiện quá trình chuyển đổi từ VIDB thành ONUS, đội ngũ thông báo: Tạm dừng toàn bộ giao dịch tài sản VIDB bắt đầu từ 20h00 ngày hôm nay 22/10/2021.

Thời gian bảo trì dự kiến: Từ 20h00 đến 23h00 ngày 22/10 (kéo dài 3 giờ).

Theo đó, trong thời gian này, khách hàng không thể thực hiện các lệnh nạp/rút On-chain VIDB, cũng như không thể thực hiện các giao dịch mua bán qua tính năng Quy đổi, P2P Trading hay các tính năng khác đối với VIDB.

ONUS sẽ có thông báo sớm nhất đến Quý khách hàng ngay khi quá trình chuyển đổi hoàn tất và mở lại tính năng. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ qua các thông tin tại mục Cài đặt trên ứng dụng để được hỗ trợ và xử lý.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it