Hoàn tất phân phối 500,000 FAM, 21h00 mở giao dịch P2P

Hoàn tất phân phối 500,000 FAM, 21h00 mở giao dịch P2P

Vào 20h00 ngày hôm nay (11/08), VNDC đã phối hợp với đội ngũ FAM Central chính thức khởi động đợt phân phối 500,000 FAM đầu tiên thông qua nền tảng VNDC Launchpad. 

Đợt mở bán dự kiến kéo dài 2 ngày. Tuy nhiên, do sức nóng của dự án cùng tiềm năng tăng trưởng được đánh giá cao, toàn bộ 500,000 FAM đã được phân phối hết tới cộng đồng chỉ sau 30 phút. 

Mức giá phát hành lần đầu là 1 FAM = 1 VIDB, với tổng giá trị đạt được là 500,000 VIDB. Với thành tích Launchpad ấn tượng này, FAM được kỳ vọng sẽ trở thành tài sản có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mở giao dịch P2P cho FAM

Vào 21h00 hôm nay 11/08, VNDC tiếp tục kích hoạt tính năng P2P Trading cho FAM Token. Theo đó, khách hàng có cơ hội mua/bán FAM với người dùng khác theo mức giá của người tạo đơn hàng tự đưa ra. Các tính năng khác như VNDC Farming, VNDC Exchange, VNDC Credit Line sẽ được đội ngũ cập nhật trong thời gian tới.

Cụ thể, với tính năng P2P Trading, các nhà đầu tư có thể giao dịch FAM theo 2 cách:

  • Mua/bán thông qua người dùng khác: Người dùng có thể khớp các đơn mua/bán FAM do người dùng khác đặt lệnh và đặt giá.
  • Tự tạo đơn hàng riêng: Người dùng cũng có thể tự tạo đơn hàng mua/bán với số lượng FAM và mức giá mình mong muốn.
Ngọc Dung An investment in knowledge pays the best interest