Hoàn tất phân phối 5 triệu RICE sau 1 phút, mở giao dịch P2P từ 21h hôm nay (20/07)

Hoàn tất phân phối 5 triệu RICE sau 1 phút, mở giao dịch P2P từ 21h hôm nay (20/07)

Vào 20h00 ngày hôm nay (20/07), VNDC đã phối hợp với đội ngũ Rice Wallet chính thức khởi động đợt phân phối 5,000,000 RICE đầu tiên thông qua nền tảng VNDC Launchpad. 

Đợt mở bán dự kiến kéo dài 2 ngày. Tuy nhiên, do sức nóng của dự án cùng tiềm năng tăng trưởng được đánh giá cao, toàn bộ 5,000,000 RICE đã được phân phối hết tới cộng đồng chỉ sau 1 phút. 

Mức giá phát hành lần đầu là 1 RICE = 0.004 USDT, tổng giá trị đạt được là 20 ngàn USDT. Với thành tích Launchpad ấn tượng này, RICE được kỳ vọng sẽ trở thành tài sản có tiềm năng tăng trưởng mạnh mẽ trong thời gian tới.

Mở giao dịch P2P cho RICE

Vào 21h00 hôm nay 20/07, VNDC tiếp tục kích hoạt tính năng P2P Trading cho Rice Token. Theo đó, khách hàng có cơ hội mua/bán RICE với người dùng khác theo mức giá của người tạo đơn hàng tự đưa ra. Các tính năng khác như VNDC Farming, VNDC Exchange, VNDC Credit Line sẽ được đội ngũ cập nhật trong thời gian tới.

Cụ thể, với tính năng P2P Trading, các nhà đầu tư có thể giao dịch RICE theo 2 cách:

  • Mua/bán thông qua người dùng khác: Người dùng có thể khớp các đơn mua/bán RICE do người dùng khác đặt lệnh và đặt giá.
  • Tự tạo đơn hàng riêng: Người dùng cũng có thể tự tạo đơn hàng mua/bán với số lượng RICE và mức giá mình mong muốn.
Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.