Hoàn tất chuyển đổi VIDB thành ONUS

Hoàn tất chuyển đổi VIDB thành ONUS

Như đã thông báo, đội ngũ kỹ thuật đã tiến hành bảo trì tất cả các tính năng đối với VIDB nhằm khởi động quá trình chuyển đổi từ token VIDB sang token ONUS theo đúng kế hoạch tái định vị thương hiệu.

Hiện nay, quá trình chuyển đổi đã chính thức hoàn tất. Toàn bộ lượng VIDB hiện đang lưu hành trên VNDC Wallet đã chính thức được chuyển đổi thành token ONUS theo tỷ lệ 1:1 (1 VIDB = 1 ONUS). Điều này cũng đồng nghĩa với việc, toàn bộ lượng VIDB của khách hàng đã được chuyển đổi thành ONUS, số dư của khách hàng không thay đổi. 

Toàn bộ các tính năng của VIDB đã được mở lại và áp dụng cho ONUS. Tính năng VIDB Shares đã chính thức được đổi tên thành ONUS Shares.

Lưu ý quan trọng:

  1. Toàn bộ VIDB trên VNDC Wallet đã được chuyển đổi thành ONUS với Smart Contract mới. Người dùng cần lưu ý khi sử dụng tính năng gửi On-chain.
  2. VNDC Wallet sẽ tiếp tục hỗ trợ người dùng gửi VIDB từ bên ngoài vào VNDC Wallet và được tự động chuyển đổi thành ONUS, áp dụng trong 30 ngày kể từ hôm nay 22/10/2021. Quá thời gian này, VNDC Wallet dừng hỗ trợ chuyển đổi.
  3. Đối với lượng VIDB trên các sàn giao dịch khác, việc chuyển đổi sẽ được đội ngũ ONUS và các nền tảng này cập nhật thông tin trong những ngày tới.
Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.