Hoàn tất bảo trì, mở lại Quy Đổi cho ITAM Games Token (ITAM)

Hoàn tất bảo trì, mở lại Quy Đổi cho ITAM Games Token (ITAM)

Ngày 16/09/2021 vừa qua, VNDC đã thực hiện bảo trì tính năng Quy Đổi đối với tài sản ITAM nhằm nâng cấp hệ thống. Hiện nay, sau khi hoàn thiện kỹ lưỡng và đảm bảo tính năng có thể hoạt động ổn định, VNDC chính thức mở lại tính năng Quy Đổi cho ITAM Games Token (ITAM) bắt đầu từ 15h00 hôm nay 21/09/2021.

Theo đó, quý khách hàng có thể giao dịch mua, bán ITAM tại tính năng Quy Đổi. Giá của tài sản được cập nhật liên tục sau mỗi 10 giây theo biến động của thị trường.

Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể sử dụng các tính năng khác đối với tài sản ITAM:

  • Giao dịch Off-chain: Gửi/nhận ITAM với người dùng khác trong cùng hệ thống VNDC Wallet.
  • Giao dịch On-chain: Gửi/nhận ITAM với các địa chỉ bên ngoài hệ thống (BEP20).
  • Giao dịch P2P: Giao dịch ITAM với người dùng khác theo mức giá người tạo đơn hàng đưa ra.

Về ITAM Games Token (ITAM)

ITAM Games là nền tảng blockchain ra đời nhằm hỗ trợ các nhà phát triển game blockchain, thông qua việc cung cấp phương thức dễ dàng cho phép các trò chơi dễ dàng được tích hợp với công nghệ blockchain. ITAM là token hoạt động trong nền tảng ITAM Games.

Tại nền tảng ITAM Games, mỗi loại tài sản kỹ thuật số sẽ được mã hóa dưới dạng ITAM NFT, giúp chúng trở nên độc nhất, đồng thời xác thực quyền sở hữu của người dùng đối với tài sản đó. Người dùng có thể lưu trữ, mua bán các tài sản NFT của mình, thậm chí có thể tham gia thuê các NFT trên ITAM Store. 

Tìm hiểu thêm tại: Bài nghiên cứu về ITAM Games Token (ITAM).

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.