Credit Line: VNDC thực hiện thanh lý WHC, tiếp tục hỗ trợ VIDB

Credit Line: VNDC thực hiện thanh lý WHC, tiếp tục hỗ trợ VIDB

Kính gửi Quý khách hàng,

Trong thời gian vừa qua, nhằm giúp khách hàng duy trì đủ nguồn vốn để đầu tư và giao dịch, VNDC đã áp dụng chính sách trợ giá để hỗ trợ các khoản vay thế chấp WHC, VIDB không bị thanh lý, áp dụng tới 14h00 ngày 14/07.

Đáp ứng nhu cầu của cộng đồng, ngày hôm nay 13/07/2021, VNDC đưa ra thông báo chính thức về điều chỉnh cơ chế tính năng Credit Line cho WHC và VIDB như sau:

  • Đối với các khoản vay thế chấp WHC, quý khách vui lòng tất toán trước 14h00 ngày 14/07 để khoản vay không bị tự động thanh lý. Sau thời gian này, VNDC sẽ thiết lập lại cơ chế cho tính năng Credit Line đối với WHC: Nếu giá trị khoản vay lớn hơn hoặc bằng 95% giá trị tài sản thế chấp, khoản vay sẽ bị thanh lý.
  • Đối với các khoản vay thế chấp VIDB, VNDC sẽ tiếp tục trợ giá để khoản vay không bị tự động thanh lý. Theo đó, trong thời gian tới, khách hàng đang có giá trị khoản vay lớn hơn hoặc bằng 95% giá trị VIDB thế chấp sẽ có thêm lựa chọn duy trì khoản vay này cho kế hoạch đầu tư của mình, thay vì bắt buộc phải thanh lý tài sản. 

Hiện nay, hạn mức vay áp dụng cho WHC là 50% và VIDB là 60%. Quý khách hàng có thể dễ dàng tạo khoản vay VNDC thông qua tính năng Credit Line với lãi suất chỉ 24% mỗi năm.

Chúc quý khách hàng có trải nghiệm tốt nhất trong quá trình sử dụng sản phẩm.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.