Thông báo mở lại các giao dịch OLA trên VNDC Wallet

Thông báo mở lại các giao dịch OLA trên VNDC Wallet

Kính gửi Quý khách hàng, 

Theo như thông báo về việc hợp tác giữa VNDC và đối tác OlaCity, VNDC cùng đối tác OlaCity đã cùng nhau giải quyết triệt để các vấn đề đã phát sinh và không để xảy ra bất kỳ sự cố nào gây ảnh hưởng tới người dùng. Với mục tiêu đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho cộng đồng 2 bên, VNDC đã thực hiện bảo trì giao dịch tài sản OLA trong 2 ngày 24-25/4/2021.

Đến ngày 26/4/2021, VNDC đã hoàn tất bảo trì và mở lại giao dịch tài sản OLA trên VNDC Wallet, cụ thể:

  • Hoàn tất thực hiện chuyển đổi lại tài sản Wrapped Ola (WOLA) thành OLA trên VNDC Wallet như trước.
  • Hoàn tất mở lại tất cả các giao dịch với OLA trên VNDC Wallet bao gồm: Nhận On-chain, Off-chain, Quy đổi, Giao dịch P2P, Credit Line, Farming, E-voucher.
  • Riêng tính năng Gửi On-chain sẽ được mở lại sau 1-2 ngày tới.

Cảm ơn Quý khách đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm VNDC Wallet. Đội ngũ VNDC luôn nỗ lực để mang lại sản phẩm tốt nhất đến Quý khách hàng.

Trân trọng,
Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it