Chính thức đổi tên VNDC DIPO thành VNDC Launchpad

Chính thức đổi tên VNDC DIPO thành VNDC Launchpad

VNDC DIPO là tính năng đã được VNDC triển khai từ tháng 12/2020 nhằm giúp các dự án khởi nghiệp, các tài sản số lần đầu được phát hành và niêm yết trên VNDC Wallet. Cụ thể, VNDC DIPO đã hỗ trợ cho 06 dự án (KardiaChain, VIDB, WhiteHub, BDS, CHI, NAMI) và phần lớn đều đạt được những thành công ngoài mong đợi, mang lại giá trị cho tất cả các nhà đầu tư sở hữu. Đây là bệ phóng cho các dự án khởi nghiệp có thể tiếp cận đến gần 1 triệu nhà đầu tư của VNDC. Để đáp ứng được đúng tiêu chí và mục đích của việc này, từ ngày 16/03/2021, VNDC sẽ chính thức đổi tên VNDC DIPO thành VNDC Launchpad. 

Mục tiêu của VNDC Launchpad

Mục tiêu VNDC Launchpad là cho phép các dự án được tập trung vào việc phát triển và xây dựng sản phẩm, trong khi VNDC sẽ xử lý việc tiếp thị, quảng bá và tạo cơ sở người dùng, nhà đầu tư ban đầu. Bên cạnh đó, VNDC Launchpad cũng là cơ hội đầu tư lớn cho các nhà đầu tư vì số lượng phát hành qua VNDC Launchpad sẽ được đội ngũ VNDC kiểm soát và sẽ có nhiều cơ hội phát triển sau khi được niêm yết chính thức trên VNDC P2P, VNDC Exchange.

Tất cả các dự án được niêm yết trên VNDC Launchpad đều được đội ngũ VNDC thẩm định khắt khe về sản phẩm, tầm nhìn, giá trị mang lại và đội ngũ phát triển. Sau khi triển khai mở bán tài sản số trên VNDC Launchpad, đội ngũ VNDC sẽ tiếp tục theo dõi, hỗ trợ và kiểm soát các cam kết (KPI) của đội ngũ phát triển dự án nhằm bảo vệ quyền lợi cho các nhà đầu tư nắm giữ tài sản số đó.

VNDC Launchpad là cơ hội cho các dự án khởi nghiệp

VNDC Launchpad là cơ hội lớn đối với các dự án Startup tiềm năng, đặc biệt là các dự án về công nghệ, tài chính và blockchain. Những ưu thế nổi bật VNDC Launchpad mang lại bao gồm:

  • Mức độ tiếp cận: Tiếp cận đến hàng triệu người dùng VNDC Wallet trên toàn cầu.
  • Thanh khoản: Các dự án được triển khai trên VNDC Launchpad sẽ được niêm yết và được hỗ trợ thanh khoản qua nhiều cặp giao dịch tại VNDC Wallet. 
  • Phân bổ: Tài sản số (Token) của các dự án sẽ được phân bổ đến một lượng lớn người dùng trên VNDC Wallet. Và những nhà đầu tư này cũng sẽ là những người dùng đầu tiên trải nghiệm sản phẩm và đưa ra những góp ý, phản hồi cho đội ngũ phát triển.
  • Sức mạnh tổng hợp: Dự án sẽ nhận được sự hỗ trợ và tư vấn ngay cả sau khi niêm yết, có quyền truy cập vào tất cả các khu vực của hệ sinh thái VNDC Wallet.

Để niêm yết và triển khai dự án của mình trên VNDC Wallet và VNDC Launchpad, vui lòng liên hệ với đội ngũ phát triển VNDC qua địa chỉ email: [email protected].

Hoang Thao Marketing Executive of VNDC, enjoy reading, writing and sharing.