Chính sách mua và đốt bỏ ONUS

Chính sách mua và đốt bỏ ONUS

Theo kế hoạch tái định vị thương hiệu công bố ngày 20/10/2021 vừa qua, VNDC được tái định vị với thương hiệu mới là ONUS, đồng thời VIDB  token đại diện cho VNDC Wallet sẽ chính thức được chuyển đổi thành ONUS token. Cùng tìm hiểu chi tiết về quyền lợi khi nhà đầu tư sở hữu ONUS.

Quyền lợi khi sở hữu ONUS

ONUS là token xương sống và đại diện cho giá trị của hệ sinh thái ONUS. ONUS sẽ được sử dụng để giảm/trả phí giao dịch, tham gia các chương trình launchpad, thế chấp/trả lãi cho các khoản vay…

Đặc biệt, khi tham gia ONUS Shares, các nhà đầu tư sẽ được chia sẻ lợi nhuận, phí giao dịch mỗi ngày từ nền tảng ONUS theo tỷ lệ nắm giữ. Tính năng Voting của ONUS Shares cũng đang được đội ngũ ONUS hoàn thiện, tính năng này sẽ cho phép các nhà đầu tư ONUS Shares tham gia trực tiếp vào một số quyết định quan trọng của ONUS bao gồm: Niêm yết tài sản mới, thẩm định dự án Launchpad, đề xuất các tính năng mới cho ứng dụng…

Chính sách mua lại và đốt bỏ

Ngoài những quyền lợi trên ứng dụng ONUS, đội ngũ ONUS cam kết sẽ dành 20% lợi nhuận mỗi tháng để mua lại ONUS Token từ thị trường và thực hiện loại bỏ lưu thông (đốt bỏ) cho đến khi số lượng ONUS trên thị trường chỉ còn lại 50%. 

Cụ thể, vào tuần cuối của mỗi tháng, ONUS sẽ thực hiện việc mua ONUS từ thị trường và sẽ thực hiện đốt bỏ. Số lượng ONUS được đốt bỏ phụ thuộc vào lợi nhuận mỗi tháng trước đó của ONUS.

Hàng tháng, ONUS team sẽ cập nhật cụ thể số lượng, mã giao dịch đốt của ONUS tại goonus.io/onus. Việc đốt bỏ ONUS sẽ được bắt đầu ngay từ tháng này, vào ngày 31/10/2021.

Các nhà đầu tư quan tâm có thể tìm hiểu chi tiết về whitepaper của ONUS tại đây. Bản whitepaper này chính là lời hứa và cam kết từ đội ngũ phát triển ONUS, với mong muốn phát triển ONUS trở thành ứng dụng toàn cầu, có thể giúp hàng chục triệu người tiếp cận được các công cụ đầu tư tài chính hữu ích.

Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.