Cập nhật chính sách số dư tối thiểu nhận lãi Staking Daily

Cập nhật chính sách số dư tối thiểu nhận lãi Staking Daily

Kính gửi quý người dùng VNDC,

Nhằm tối ưu hiệu năng hệ thống và đảm bảo sự công bằng cho quý khách hàng, VNDC cập nhật chính sách về số dư tối thiểu để nhận lãi Staking Daily mỗi ngày. Số dư tối thiểu để nhận lãi của VNDC vẫn là 10,000 VNDC, tuy nhiên các loại tài sản khác như BTC, ETH, TOMO, USDT… sẽ có sự thay đổi, cụ thể VNDC yêu cầu người dùng nắm giữ một lượng tài sản tối thiểu (tương đương từ 500,000 -> 2,000,000 VNDC) để có thể nhận lãi vào 00h00 mỗi ngày.

Cụ thể, chính sách được cập nhật như sau:

Vui lòng cập nhật chi tiết tại: https://vndc.io/fee-structure/

Lưu ý, riêng với VNDC:
– VNDC sẽ trả Staking hàng ngày cho số dư từ 50,000 VNDC (0.033% mỗi ngày)
– Với số dư từ 10,000 VNDC – 50,000 VNDC sẽ được hệ thống trả tự động vào thứ 2 hàng tuần, tương đương 0.231% mỗi tuần.

Xin cảm ơn quý khách hàng,

Đội ngũ phát triển VNDC.

Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.