Bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB từ 15h00 ngày 16/08/2021

Bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB từ 15h00 ngày 16/08/2021

Thân gửi Quý khách hàng,

Nhằm mục đích nâng cấp toàn diện cho VIDB (tài sản tiện ích trong nền tảng VNDC Wallet), VNDC thông báo kế hoạch Bảo trì tính năng gửi On-chain VIDB và gửi Off-chain VIDB qua Nami Exchange và Attlas Exchange từ 15h00 ngày 16/08/2021.

Mục đích bảo trì:

  • Kiểm toán VIDB (nội bộ)
  • Nâng cấp hợp đồng thông minh của VIDB (Dự kiến sẽ đốt bỏ 90% nguồn cung VIDB chưa được lưu thông)
  • Tái định vị thương hiệu cho VIDB & nền tảng VNDC Wallet.

Thời gian bảo trì: Từ 15h00 ngày 16/08/2021 (dự kiến trong thời gian 02 tuần).

Theo đó, trong thời gian bảo trì:

  • Tính năng gửi On-chain VIDB qua 3 mạng lưới Ethereum (ERC20), Binance Smart Chain (BEP20) và KardiaChain (KRC20) sẽ bị tạm dừng;
  • Tính năng gửi Off-chain VIDB qua Nami Exchange & Attlas Exchange sẽ bị tạm dừng;
  • Các tính năng khác liên quan đến VIDB trên VNDC Wallet và các sàn giao dịch vẫn hoạt động bình thường;
  • Người dùng vẫn có thể gửi VIDB từ bên ngoài, các sàn giao dịch khác về VNDC Wallet.

VNDC sẽ có thông báo sớm nhất tới khách hàng ngay khi quá trình bảo trì hoàn tất. Nếu có thắc mắc trong quá trình sử dụng, Quý khách vui lòng liên hệ Trung tâm Hỗ trợ VNDC qua thông tin tại mục Cài đặt trên Ứng dụng để được tư vấn và xử lý.

Trân trọng,

Đội ngũ VNDC.

Phương Thảo When you want something, all the universe conspires in helping you to achieve it