AQUAGOAT chuyển đổi sang v2, mở On-chain và giao dịch P2P

AQUAGOAT chuyển đổi sang v2, mở On-chain và giao dịch P2P

Để tối ưu hiệu quả và nâng cao giá trị cho token AQUAGOAT, dự án AquaGoat đã tiến hành chuyển đổi smart contract từ AQUAGOAT v1 sang AQUAGOAT v2. Tỷ lệ chuyển đổi cố định: 1 AQUAGOAT v2 = 100 AQUAGOAT v1

Địa chỉ smart contract của AQUAGOAT v2: 0x1606940bB5Cd6de59A7E25367F4fB8965f38F122

Để thống nhất với quá trình chuyển đổi này, VNDC Wallet đã tiến hành các cập nhật sản phẩm nhằm giúp khách hàng có trải nghiệm đơn giản và thuận tiện nhất. Hiện nay, các xử lý kỹ thuật đã hoàn tất và việc chuyển đổi đã diễn ra thành công trên VNDC Wallet. 

Cụ thể, bắt đầu từ 11h00 hôm nay 22/09/2021:

  • VNDC Wallet đổi hình thức hiển thị từ AQUAGOAT1M thành AQUAGOAT10K. Số dư của khách hàng sẽ không thay đổi.
  • Khi khách hàng rút tài sản, với mỗi 1 AQUAGOAT10K rút ra, khách hàng nhận được 10,000 AQUAGOAT. Khi khách hàng gửi AQUAGOAT đến VNDC Wallet, hệ thống sẽ tự động quy đổi thành AQUAGOAT10K theo tỉ lệ 1 AQUAGOAT10K = 10,000 AQUAGOAT. 
  • VNDC đã mở lại giao dịch On-chain và tính năng giao dịch P2P cho tài sản AQUAGOAT10K.
  • VNDC Wallet chỉ hỗ trợ AQUAGOAT v2, không hỗ trợ AQUAGOAT v1 do phía dự án AquaGoat đã ngừng chuyển đổi từ 17/09/2021.

Lưu ý về phí nạp/rút AQUAGOAT:

  • Nạp (nhận On-chain): Khi khách hàng nạp AQUAGOAT vào VNDC Wallet, phí nạp là 20% lượng AQUAGOAT được nạp, trong đó 10% trả phí cho blockchain theo smart contract, 10% trả phí cho hoạt động thu thập AQUAGOAT về ví tổng của VNDC Wallet. 
  • Rút (gửi On-chain): Khi gửi AQUAGOAT từ VNDC Wallet tới các địa chỉ khác, khách hàng được miễn 10% phí theo smart contract, do địa chỉ ví gửi của VNDC nằm trong whitelist của AQUAGOAT v2. Khách hàng chỉ cần trả phí gas theo mạng BEP20.
Thu Giang Reading is growing, sharing is caring.