Cập nhật cơ chế KYC, tạo thêm nhóm khách hàng tin cậy (Advanced KYC)

Cập nhật cơ chế KYC, tạo thêm nhóm khách hàng tin cậy (Advanced KYC)

Nhằm đảm bảo quyền lợi cho những khách hàng đang sử dụng VNDC và giảm thiểu các hình thức lừa đảo, gian lận, kể từ ngày 24/07/2020, VNDC bổ sung nhóm khách hàng tin cậy (Advanced KYC), bao gồm những khách hàng được hệ thống Credit Scoring của VNDC đánh giá tin cậy và đảm bảo được các yếu tố về KYC. Đó là những khách hàng đã cung cấp đủ thông tin chính xác, có thực hiện các lệnh nạp/rút qua các kênh của VNDC. Thông qua quá trình phân tích lịch sử giao dịch và lịch sử đăng nhập, hệ thống Credit Scoring sẽ tự động chấm điểm và chuyển người dùng sang nhóm Khách hàng tin cậy. Như vậy VNDC sẽ có các nhóm người dùng như sau:

  • Chưa xác minh (Not Verified): Là nhóm chưa thực hiện KYC và chưa được VNDC xác thực.
  • Khách hàng thông thường (Verified customer): Là nhóm khách hàng đã thực hiện và hoàn thành KYC cơ bản của VNDC thông qua hệ thống eKYC mà VNDC phối hợp cùng FPT.ai xây dựng.
  • Khách hàng tin cậy (Advanced KYC): Là những khách hàng thông thường đã vượt qua các tiêu chí đánh giá của hệ thống VNDC Credit Scoring. Nhóm khách hàng này sẽ được ưu tiên nhiều tính năng như: Bán VNDC thành VND trực tiếp; Tạo giao dịch P2P Trading; Tham gia nền tảng InvestBook; Tham gia nền tảng DIPO.
  • Đối tác kinh doanh (Partner): Là các đối tác kinh doanh của VNDC, có các cấp: Cơ bản (Basic); Đối tác bạc (Silver); Đối tác vàng (Gold) và đối tác Kim cương (Diamond).
  • Nhà cung cấp/Phân phối (Merchant): Là những đối tác có tích hợp VNDC Voucher để người dùng có thể nhận được ưu đãi, khuyến mãi hoặc sử dụng VNDC làm quà tặng cho khách hàng, người dùng. Các merchant có thể sử dụng bộ tài liệu and API tại: docs.vndc.io để tích hợp.
  • Doanh nghiệp (Enterprise): Là các đối tác sử dụng VNDC trong họat động tài chính nội bộ của doanh nghiệp.
Matthew A dreamer, an adventure hunter whose life goal is to create big products that help life better. Now, I am building VNDC's products with a dream to become an open financial system for Vietnamese people in the world.